Badania i Certyfikacja

badanie płynów

Badania i certyfikacja to jeden z obszarów naszej działalności zmierzający do poprawy warunków mieszkania i pracy w domach oraz samochodach naszych klientów. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w obszarze biotechnologii możemy zagwarantować wysoką skuteczność działań. Do poprawy jakości powietrza wykorzystujemy kwas podchlorawy, znany ze swej wysokiej skuteczności w niszczeniu wszelkich bakterii i wirusów, w tym również koronawirusa.
W ramach sprawdzania jakości powietrza obiektów budowlanych, mieszkalno-użytkowych oraz pojazdów mechanicznych oferujemy certyfikowane usługi:

  • odgrzybiania i dezynfekcji samochodów,
  • badania czystości mikrobiologicznej powietrza hal sportowych — eliminowanie syndromu chorego budynku,
  • ograniczanie liczby groźnych grzybów i bakterii w budynkach mieszkalnych,
  • zamgławianie pomieszczeń.

Naszym celem jest przywrócenie w możliwie jak najkrótszym czasie bezpiecznych, zdrowych, wolnych od jakichkolwiek alergenów warunków do codziennego funkcjonowania oraz pracy.

 

 

 

Technologia impulsu-To nie magia!

 


Poprawa Jakości Powietrza W Mieszkaniu I Samochodzie Za Pomocą Kwasu Podchlorawego

Jakość powietrza znajdującego się wewnątrz naszych mieszkań czy samochodów w głównym stopniu odpowiada za zdrowie i dobre samopoczucie znajdujących się w nim osób. Dorosły człowiek spędza około 90% swojego życia wewnątrz pomieszczeń (mieszkanie, biuro, samochód). W ciągu dnia przyjmuje do płuc średnio 10 m3 powietrza. Zbyt duża liczba szkodliwych mikroorganizmów...

 

Czytaj więcej

 

Kwas podchlorawy zwalcza koronawirusa poprzez zamgławianie

KWAS PODCHLORAWY ZABIJA KORONAWIRUSA I INNE GROŹNE PATOGENY POPRZEZ ZAMGŁAWIANIE Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 17272 (dezynfekcja powierzchni poprzez zamgławianie) Laboratory test results according to PN-EN 17272 (surface disinfection via fogging) Badania laboratoryjne wykonane w laboratorium Ekolabos/ Tests performer in Ekolabos Laboratory Czas...

 

Czytaj więcej

 

Eliminowanie syndromu chorego budynku

Raport z badania czystości mikrobiologicznej powietrza/Air microbiological quality test report Metodyka badań/Research methodology Wykonano dezynfekcję hali sportowej (hala treningowa z 2 bocznymi korytarzami) na 3 stanowiskach pomiarowych poprzez zamgławianie 3 urządzeniami ultradźwiękowymi o łącznej wydajności 18 l/h (fot. 5).Disinfection of the...

 

Czytaj więcej

 

Samodzielne odgrzybianie klimatyzacji

Samodzielne odgrzybianie klimatyzacji i dezynfekcja samochodu za pomocą nawilżacza i kwasu podchlorawego (Bio ActiW Protect) Raport z badania czystości mikrobiologicznej powietrza samochodu Metodyka badań W badaniu zastosowano roztwór Bio Actiw Protect (300 ppm/0,03% kwasu podchlorawego) Zamgławianie przeprowadzono wykorzystując domowy nawilżacz...

 

Czytaj więcej

 

Ograniczanie liczby grzybów w mieszkaniu

Ograniczanie liczby groźnych grzybów i bakterii z pokoju przy użyciu nawilżacza i kwasu podchlorawego. Raport z badania czystości mikrobiologicznej powietrza Metodyka badań W badaniu zastosowano roztwór Bio Actiw Protect: około 200ml/ 10m ² powierzchni. Zamgławianie przeprowadzono przy użyciu nawilżacza powietrza (fot. 1) o wydajności 200-250 ml/h. Czas...

 

Czytaj więcej

 

Statement on the efficacy and safety of product Bio ActiW® 500

Bio ActiW 500 is made of only natural ingredients: water and salt (NaCl) by electrolysis. The slightly salty water flows through a patented electrolytic cell that produces a slightly acidic mixture of electrolyzed water with pure hypochlorous acid. Thanks to the unique stabilization technology developed in Poland by BIO ACTIW, the product is durable and does not contain any...

 

Czytaj więcej

 

Oświadczenie dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Bio ActiW® 500

Produkt Bio ActiW 500 jest wytwarzany tylko z naturalnych składników: wody i soli (NaCl) w wyniku elektrolizy. Lekko słona woda przepływa przez opatentowane ogniwo elektrolityczne, które produkuje lekko kwaśną mieszaninę wody elektrolizowanej z czystym kwasem podchlorawym. Dzięki unikatowej technologii stabilizacji opracowanej w Polsce przez firmę BIO ACTIW, produkt jest...

 

Czytaj więcej

 

Bio ActiW VET Professional na zarodki w jajach

Badania dotyczące toksyczności środka Bio ActiW VET Professional na zarodki w jajach – wnioski:

Stężenie do 400 ppm (do 20% Bio ActiW VET Professional) nie ma działania toksycznego

 

Czytaj więcej

 

Badania dotyczące dezynfekcji jaj kurzych i kaczych – wnioski:

Skuteczność dezynfekcji poprzez zanurzenie jak i poprzez zamgławianie (20% stężenie) jest takie same lub lepsze w porównaniu do formaldehydu

W zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i produkcyjnych preparat Bio ActiW VET Professional w żaden sposób nie wpłynął negatywnie na ilość i jakość uzyskanych piskląt.

 

Czytaj więcej

 

Badania dotyczące dezynfekcji kurników wnioski

Preparat Bio ActiW VET Professional jest skutecznym środkiem dezynfekcyjnym, porównywalnym (a nawet bardziej efektywnym) z preparatami dotychczas stosowanymi w produkcji drobiarskiej.

Nie stwierdzono negatywnego wpływu testowanego produktu na wskaźniki produkcyjne w odchowie brojlerów, a uzyskane wyniki wskazują na nieznaczną poprawę tych wskaźników.

 

Czytaj więcej

 

Badania dotyczące dezynfekcji wymion krów wnioski

Uzyskane w trakcie eksperymentu wyniki wskazują, że preparat Bio ActiW VET jest niezwykle efektywnym środkiem do eliminacji drobnoustrojów wpływających na higienę i jakość mleka. Skuteczność tego preparatu jest porównywalna z istniejącymi już na rynku preparatami, a często uzyskiwane wynik dezynfekcji przewyższają wyniki uzyskane po dezynfekcji powszechnie stosowanymi środkami (stężenie 20%)

 

Czytaj więcej

 

Badania dotyczące dezynfekcji w obszarze cieląt wnioski

Dodatek preparatu Bio ActiW VET Professional do wody podawanej cielętom skutecznie ograniczał rozwój bakterii. Każdy z badanych poziomów dodatku preparatu (4 lub 8 ppm) był skuteczny. Płukanie, a w szczególności moczenie wiader w wodzie z dodatkiem preparatu Bio ActiW VET Professional (2,5% stężenie), skutecznie zmniejszało liczbę bakterii mezofilnych na wewnętrznej powierzchni wiader wykorzystywanych do pojenia cieląt preparatem mlekozastępczym.
Płukanie, a w szczególności moczenie wiader w wodzie z dodatkiem preparatu Bio ActiW VET Professional (2,5% stężenie), skutecznie zmniejszało liczbę bakterii mezofilnych na wewnętrznej powierzchni wiader wykorzystywanych do pojenia cieląt preparatem mlekozastępczym.

 

Czytaj więcej

 

Badania dotyczące dezynfekcji gnojowicy wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że preparat Bio ActiW VET Professional (5% stężenie) jest bardzo skutecznym środkiem eliminującym drobnoustroje bytujące w gnojowicy, dzięki czemu może być stosowany zarówno do jej higienizacji, jak i jako środek dezynfekcyjny do mycia stanowisk dla zwierząt.

 

Czytaj więcej

 

Procedura prewencyjnych dezynfekcji preparatem Bio

Zgodnie z tą procedurą proces dezynfekcji pomieszczeń za pomocą roztworu Bio ActiW 500 stężenie chloru w powietrzu wynosi poniżej 0,7 mg/ 1 m3 Można wiec przebywać w takim pomieszczeniu bez negatywnego wpływu na zdrowie (zalecamy jednak aby przebywać maksymalnie do kilkunastu minut).

 

Czytaj więcej

Atest PZH do wody Bio ActiW

 

Czytaj więcej